WIA verzekeringen

WIA verzekeringen

De meeste WIA verzekeringen zijn impactvolle producten. Een impactvol product is een inkomensverzekering waarbij de werknemer de begunstigde is.

Voorbeelden van impactvolle producten:

  • WIA-bodemverzekering
  • WGA-hiaatverzekeringen
  • WIA-excedentverzekeringen

Voor het adviseren van impactvolle producten moet een adviseur een uitgebreid klantadviestraject volgen. Dit vereist veel kennis van wet- en regelgeving. De WIA is complexe regelgeving. Zo zal uit het adviestraject moeten blijken waar de risico’s liggen voor zowel werkgever als werknemer. De werkgever zal dit goed moet kunnen uitleggen aan de werknemers.

Door jarenlange ervaring in de Sociale Zekerheid zijn de adviseurs van Kamps & van Houts Advies uitstekend in staat u hierin te begeleiden en te adviseren.

Hoewel een verzuimverzekering en een WGA eigenrisicodragersverzekering geen impactvolle producten zijn hebben deze producten een grote impact op de financiële positie van uw bedrijf.

Ook hiervoor geldt een zorgvuldige advisering met kennis van de WIA.