Verzuimverzekering

Verzuimverzekering

Bij ziekte van een werknemer staat de gemiddelde werkgever met de handen in het haar. Zeker als het verzuim langer duurt dan enkele weken komt er nogal wat op u af. Loondoorbetaling, bedrijfsarts inschakelen, plan van aanpak maken, melden bij het UWV, Wet Verbetering Poortwachter etc. Kamps & van Houts Advies biedt u graag de helpende hand voor deze omvangrijke materie.

Goede verzuimbegeleiding is essentieel. Kamps & van Houts Advies werkt nauw samen met de verzuimbegeleiders van Baken 5. Op www.baken5.nl leest u alles over de dienstverlening  van Baken 5.

Een belangrijke doelstelling van Baken 5 is om het verzuim te verlagen en/of te beheersen en daarmee de schadelast te beperken. Mede hierdoor kan Kamps & van Houts Advies u de scherpste premie voor een verzuimverzekering aanbieden.

Bij langdurige verzuimdossiers kunt u geconfronteerd worden met aanvullende (hoge) kosten zoals arbeidsdeskundig onderzoek of re-integratiekosten. Samen met Baken 5 begeleiden wij u hierin en onderhandelen met verzekeraars om hiervoor budget beschikbaar te stellen.  Baken 5 werkt samen met onafhankelijke professionele dienstverleners die ervoor zorgen dat u als werkgever aan uw re-integratieverplichtingen voldoet.

baken5_logo_T7K.jpg