Inboedel

Inboedelverzekering

Dekking

 • brand, blikseminslag, inductie door bliksem, ontploffing;storm
 • luchtvaartuigen
 • diefstal
 • water onvoorzien gestroomd uit waterleiding, c.v. installatie, airconditioning, waterbed of aquarium (incl. vergoeding van de kosten van opsporing en herstel)
 • neerslag, onder neerslag wordt ook verstaan schade als gevolg van plaatselijke hevige regenval of water dat is binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolputten/-buizen
 • olie
 • aanrijding/aanvaring
 • relletjes en vandalisme na wederrechtelijk binnendringen
 • diefstal van tuinmeubelen en wasgoed
 • bederf van levensmiddelen in koelkast of diepvriezer bij stroomuitval langer dan 6 uur en/of door een plotseling defect aan een koelkast of diepvriezer
 • rook en roet
 • schroeien, zengen of smelten
 • storm aan zonweringen en antennes aan de buitenzijde van het woonhuis (schade-uitkering is op basis van dagwaarde)
 • terugstromend water van de openbare riolering en door grondwater als dat via de afvoerbuizen de woning binnenkomt
 • elke overige schadegebeurtenis zo lang die niet specifiek als uitsluiting in de voorwaarden is vermeld
 • vaartuigen, aanhangwagens (incl. onderdelen) en losse onderdelen van motorrijtuigen tot een maximum van € 1.500,–
 • inboedel buiten het woonhuis wanneer die tijdelijk elders is ondergebracht
 • inboedel tijdens verbouwing of renovatie als gevolg van een schade door brand, bliksem, ontploffing, luchtvaartuigen en storm. Bij leegstand geldt een beperking van € 1.500,– per schadegebeurtenis