Ongevallen

Ongevallenverzekering

Dekking

De verzekering voorziet in een uitkering bij overlijden en gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

Cumulatief stijgende uitkering

Wanneer na een ongeval een 100% blijvende invaliditeit ontstaat, dan keert de (gezins)ongevallenverzekering maximaal 300% uit van de verzekerde bedragen.

Ziekte, gebrek of bestaande lichamelijke/geestelijke gesteldheid

Ook als ongevallen in de zin van deze (gezins)ongevallenverzekering worden aangemerkt ongevallen die ontstaan als gevolg van een ziekte, een gebrek of een bestaande lichamelijke of geestelijke gesteldheid van een verzekerde.

Aanvullende dekkingen

De verzekering kan worden uitgebreid met de volgende dekkingen:

  • In-/opzittendendekking van personenauto’s en/of motorfietsen
  • Tandheelkundige hulp kinderen € 500,-
  • Daguitkering bij ziekenhuisopname van één of beide ouders € 13,- (per persoon)

Verzekerden

De verzekering kan worden gesloten voor:

  • het hele gezin
  • één persoon
  • één kind