Woonhuis

Woonhuisverzekering

Dekking

 • brand, blikseminslag, ontploffing, storm, luchtvaartuigen en diefstal
 • inductie door bliksem
 • schroeien, zengen of smelten
 • water onvoorzien gestroomd uit waterleiding, c.v. installatie, waterbed of aquarium (incl. vergoeding van de kosten van opsporing en herstel)
 • water dat is binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolbuizen of putten
 • neerslag; onder neerslag wordt ook verstaan schade als gevolg van plaatselijke hevige regenval
 • olie
 • aanrijding/aanvaring
 • relletjes en ongeregeldheden bij werkstaking
 • vandalisme door iemand die het huis is binnengedrongen
 • rook en roet
 • een unit, laadpaal of oplaadpunt verbonden met de woning of een paal bestemd voor een elektrisch motorrijtuig wordt vergoed als de schade ontstaat door brand, bliksem, ontploffing, luchtvaartuigen, aanrijding  en aanvaring en het omvallen van een boom, kraan, hoogwerker, heistelling en windmolen
 • elke overige schadegebeurtenis zo lang die niet specifiek als uitsluiting in de voorwaarden is vermeld

Fundering
De fundering van het verzekerde pand is standaard
verzekerd, behalve als het pand een appartement is.

Glasdekking (optioneel)

 • ongeacht oppervlakte zijn verzekerd alle ruiten, ook bijzondere glassoorten als thermopane, polyglas e.d. alsmede kunststofruiten
 • meeverzekerd zijn kosten van noodvoorzieningen na breuk
 • wanneer door glasschade ook schade aan het schilderwerk van glaslatten is ontstaan, dan vergoeden wij deze schade ook, behalve als de kosten worden gemaakt om kleurverschil met ander schilderwerk op te heffen