Auto/motor

Auto- en motorverzekering

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

 • conform de 5e Europese WAM richtlijn bedraagt het verzekerd bedrag  € 2.500.000,- voor zaakschade en € 5.600.000,- voor personenschade
 • rijden met aanhangwagen gratis meeverzekerd
 • géén eigen risico
 • hulpverlening bij ongevallen
 • verstrekken van financiële zekerheid bij inbeslagname door  buitenlandse overheid


Beperkt Casco

 • brand, explosie, zelfontbranding
 • diefstal, joyriding, inbraak, verduistering
 • ruitbreuk
 • aanrijding met loslopende dieren en met vogels
 • natuurrampen
 • storm
 • luchtvaartuigen
 • van buiten komende onheilen tijdens vervoer
 • verontreiniging van bekleding bij kosteloos vervoer van gewonden
 • schaden niet van invloed op de B/M ladder


Volledig Casco
dekkingen zoals vermeld bij Beperkt Casco en inclusief:

 • botsen
 • omslaan
 • slippen
 • andere van buiten komende onheilen
 • gratis hulpverlening bij pech in het buitenland