Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering

Wie zijn verzekerd?

 • alle gezinsleden
 • uitwonende studerende (meerderjarige) kinderen
 • inwonende familieleden
 • huispersoneel
 • logés

Dekking

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade:

 • door alle huisdieren
 • als gevolg van joyriding door kinderen tot 18 jaar (ook schade aan het motorrijtuig zelf is verzekerd tot maximaal € 10.000,-)
 • aan geleende spullen (opzicht) tot maximaal € 15.000,-
 • door zeilboten (max. zeiloppervlak 16m2), zeilplanken, roeiboten enop afstand bediende modelbootjes
 • door vliegen met een drone en/of modelvliegtuig, mits is voldaan aan de wettelijke voorwaarden die daarvoor gelden; niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door vliegen met drones/modelvliegtuigen op niet toegestane plaatsen, evenals bij niet-recreatief gebruik
 • als gevolg van het verrichten van een vriendendienst is tot maximaal € 15.000,-
 • in verband met sport & spel en oppas- of logeersituaties; is een verzekerde niet aansprakelijk, dan vergoeden wij de schade toch tot maximaal € 15.000,-
 • door de te koop staande eigen woning; als verzekerde niet meer of nog niet woont in een woning die hij bezit en hij aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid verzekerd tot maximaal 36 maanden na het verlaten of het verkrijgen van de woning