Over ons

Over ons

Kamps & van Houts Advies is adviseur op het gebied van schade- en verzuimverzekeringen. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd kunnen worden. Hierbij geven wij u adviezen ten aanzien van producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar u de verzekeringen onderbrengt. Onze activiteiten zijn erop gericht een duurzame relatie met u te onderhouden en uw belangen te behartigen.

Wat mag u van ons verwachten?

Wij zijn uw persoonlijke adviseur en maken eerst een risicoanalyse van uw huidige situatie. Samen met u bekijken wij welke risico’s u loopt en in hoeverre u deze zelf kunt dragen of beter kunt overdragen aan een verzekeraar.

Vervolgens informeren wij u over de verzekeringsoplossingen en adviseren wij u over de mogelijkheden die u een goede prijs- kwaliteitsverhouding bieden. Wij bemiddelen voor u bij het afsluiten van de voorzieningen bij de desbetreffende instelling en zorgen ervoor dat alle administratieve handelingen tijdig rond zijn.

Wij zijn, zodra wij in kennis zijn gesteld, uw vraagbaak en ook uw belangenbehartiger.